Isofen.cz

Dotační bonus na FVE

Dotace na ohřev vody 2024

Dne 30.5.2024 byly publikovány nové podmínky dotační výzvy v programu Nová Zelená Úsporám light.

Jaká je návratnost fotovoltaiky

Návratnost fotovoltaiky v číslech

Investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) může být skvělým způsobem, jak snížit náklady na energii a přispět k ochraně životního prostředí. Ale klíčovou otázkou, kterou si kladou mnozí potenciální investoři, je investiční návratnost fotovoltaiky.

Požár fotovoltaiky: Nejčastější příčiny

Požár fotovoltaiky

Občas dochází k požárům, což může být pro majitele velmi znepokojující. Jedná se však o minimální počty případů požárů v porovnání s počtem instalovaných fotovoltaických elektráren.

Dotace na ohřev vody 2024

Dotace na ohřev vody 2024

Dne 30.5.2024 byly publikovány nové podmínky dotační výzvy v programu Nová Zelená Úsporám light.

Rozšíření fotovoltaiky o další panely

Rozšíření fotovoltaiky

V tomto článku se podíváme na důvody k rozšíření fotovoltaické elektrárny a postup, jak toho dosáhnout. K rozšíření dochází při potřebě vyššího výkonu.

Fotovoltaika pro rodinný dům

Fotovoltaika pro rodinný dům

Fotovoltaika pro rodinný dům je více dostupnější. Jaké jsou náklady na pořízení a instalaci solárního systému? Nejnižší než kdy dříve.