Isofen.cz

Jaká je návratnost fotovoltaiky?

Investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) může být skvělým způsobem, jak snížit náklady na energii a přispět k ochraně životního prostředí. Ale klíčovou otázkou, kterou si kladou mnozí potenciální investoři, je návratnost fotovoltaiky. V tomto článku se podíváme na faktory, které ovlivňují návratnost investice do fotovoltaiky.

Co ovlivňuje investiční návratnost fotovoltaiky?

1. Počáteční náklady

Počáteční náklady na instalaci FVE zahrnují náklady na samotné solární panely, instalační práci, potřebné komponenty jako střídače a montážní systémy a případné úpravy střechy nebo prostoru pro instalaci. Na investici je možné v roce 2024 čerpat dotaci až 50 % a vzhledem k velkému snížení ceny hlavních komponentů a velkému konkurenčnímu boji jsou pořizovací ceny fotovoltaiky na historickém minimu. 

2. Cena elektřiny a distribuční sazba

V posledních dvou letech jsme zaznamenali výrazný nárůst ceny silové elektřiny a také distribuční sazby. Vlastní fotovoltaická elektrárna je obrana proti případným dalším nárůstům ceny elektřiny. I zde se návratnost fotovoltaiky výrazně zrychluje. 

3. Výnosnost fotovoltaického systému

Výnosnost fotovoltaického systému závisí na několika faktorech, včetně kvality solárních panelů, účinnosti střídače, orientace a sklonu střechy nebo plochy, na kterou jsou panely instalovány, a geografické polohy. Vyšší výnosnost znamená více vyrobené energie a tím rychlejší návratnost fotovoltaiky.

4. Údržba a provozní náklady

Fotovoltaické systémy vyžadují minimální údržbu, ale je důležité zohlednit případné náklady na opravy nebo výměnu komponentů. Pravidelná údržba a monitorování systému mohou zaručit jeho dlouhodobou výkonnost a minimalizovat provozní náklady. Záruky na jednotlivé komponenty bývají 10 let na měnič, 25 let na fotovoltaický panel a 10 let na baterie. Komponenty by však měly vydržet déle než udávaná záruka. U fotovoltaické elektrárny by se také měly provádět pravidelné revize každé 4 roky a cena je přibližně 2 000 Kč

5. Způsob využití vyrobené energie z fotovoltaiky

Vyrobená energie může být spotřebovávána přímo ve vaší domácnosti nebo firmě, nebo může být prodávána zpět do sítě. Míra, do jaké jste schopni efektivně využít vlastní vyrobenou energii, ovlivňuje ekonomiku projektu. Vyšší vlastní spotřeba znamená větší úsporu a rychlejší návratnost. Od roku 2024 bude navíc možné využívat vyrobenou elektřinu i v dalších odběrných místech. 

Modelový příklad pro FVE 10 kWp s baterií 11,6 kWh (Měnič Solax + Baterie Triple Power T58 )

Odhadovaná roční výroba FVE 

10 MWh 

Cena elektřiny včetně distribuční sazby 

4,5 Kč /kWh

Celková pořizovací cena FVE

390 000 Kč 

Dotaze z programu NZÚ

160 000 Kč

Vaše investice po odečtení dotace

230 000 Kč

Využití vyrobené elektřiny v objektu 

6 MW

Výkup dodaných přebytků do síte 

4 MW ( 1,5Kč/ kWh )

Roční úspora – úspora za elektřinu + dodání do sítě

6 000 kWh x 4,5 Kč + 4 000 kWh x 1,5 Kč = 

33 000 Kč

Návratnost 

230 000 Kč / 33 000 Kč = 7 let 

Rádi se postaráme o Vaší energetickou soběstačnost

Pokud máte zájem o instalaci tepelného čerpadla nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom vám pomohli najít optimální řešení pro vaše potřeby a přispěli k efektivnějšímu a udržitelnějšímu způsobu vytápění vašeho domova.

    Naší práci si klienti pochvalují

    4,9/5

    5/5

    4,75/5

    5/5