Isofen.cz

Historie a vývoj fotovoltaiky

Fotovoltaické systémy jsou stále oblíbenější a častěji se využívají pro výrobu elektřiny. Zatímco tato technologie se v poslední době stala velmi populární, má své kořeny v minulosti. V tomto článku se podíváme na historii fotovoltaických systémů a na to, jak se technologie vyvinula.

Fotovoltaika je věda, která se zabývá přeměnou světelné energie na elektrickou energii. Základem této technologie jsou solární články, které obsahují polovodičové materiály. Tyto materiály mají schopnost absorbovat světelnou energii a vytvářet elektrický proud.

V roce 1839 objevil francouzský vědec Edmond Becquerel jev, který nazval fotovoltaickým jevem. Tento jev spočívá v tom, že některé materiály, zejména kovy, mohou generovat elektrický proud, když jsou osvětleny světlem. Nicméně, tento objev nebyl v té době prakticky využit.

V roce 1954 objevil americký vědec Daryl Chapin spolu s kolegy ze společnosti Bell Labs sluneční článek s vysokou účinností. Tento článek byl vyroben z křemíku a byl schopen generovat dostatečný elektrický proud pro pohon elektronických zařízení. Tento objev položil základy moderní fotovoltaické technologie.

V 60. letech 20. století se fotovoltaické systémy začaly využívat v kosmických aplikacích. První sluneční baterie byla instalována na satelitu Vanguard 1 v roce 1958. Od té doby byly fotovoltaické panely použity na mnoha družicích a kosmických sondách. Tato technologie se ukázala jako velmi účinná pro výrobu elektřiny v kosmu, kde sluneční záření je velmi silné a neustálé.

Od 70. let se fotovoltaické systémy začaly používat i na Zemi. Byly instalovány na odlehlých místech, kde nebyla k dispozici elektřina z tradičních zdrojů. Tato technologie se stala populární pro osvětlení a pohon komunikačních zařízení, jako jsou rozhlasové vysílače a meteorologické stanice.

V průběhu 80. a 90. let došlo ke zlepšení výrobních technologií a zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů. Díky tomu se fotovoltaika stala atraktivní alternativou pro výrobu elektřiny v místech, kde jsou k dispozici tradiční zdroje energie, jako jsou uhlí a ropa, ale jejich využívání je problematické kvůli vysokým nákladům a negativním dopadům na životní prostředí.

V 21. století se fotovoltaické systémy staly stále populárnějšími a využívají se na široké škále aplikací, včetně střešních panelů pro rodinné domy, velkých solárních farm a dalších průmyslových aplikací. Díky inovacím v oblasti výrobních procesů se snížily náklady na výrobu fotovoltaických panelů a současně se zlepšila jejich účinnost, což znamená, že je možné vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů za konkurenceschopné ceny.

Fotovoltaická technologie se stala nezbytnou součástí boje proti klimatickým změnám a snižování závislosti na fosilních palivech. V současné době se očekává, že fotovoltaická technologie bude i nadále rychle se rozvíjet a přispívat k posunu k udržitelné energetice.

Klíčová slova: fotovoltaika, sluneční energie, solární panely, vývoj, historie.